Cluster TIC Turisme Catalunya

Clúster TIC Turisme Catalunya

Constitució del clúster TIC Turisme: prevista el 2020 com a motor d’innovació al sector turístic

El nou clúster es preveu que es constitueixi formalment durant l’any 2020 i estarà format per empreses amb models de negoci híbrids entre tecnologia i turisme i agents de l’ecosistema, com universitats i centres tecnològics.

El Catalunya Convention Bureau presenta su plan de actuaciones para el 2018

Grup treball cluster TIC Turisme Catalunya

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va formalitzar el passat 18 de juliol en el marc del Sònar+D l’inici del procés de creació del clúster TIC Turisme, el primer que impulsa el Govern vinculat al turisme.

L’àmbit TIC i Turisme actualment està format per 371 empreses a Catalunya, que ocupen 9.100 treballadors i facturen més de 1.000 milions d’euros i un alt potencial de creixement.

El nou Clúster TIC Turisme contribuirà a assolir els objectius traçats en l’Eix 5 del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022 com és la transformació d’un sector canviant i d’alt dinamisme mitjançant la cooperació, la innovació i l’adquisició de noves tecnologies que ajudin a reduir costos i a seguir sent competitius.

  • Aplicacions a mida
  • Actualització d’aplicacions obsoletes
  • Noves funcionalitats
  • Requisits a mida
  • Migracions entre llenguatges de programació
  • Presa de dades
  • Control horari / presència (aplicació de gestió)

Així doncs, es busca crear un model de referència que pugui transcendir a les empreses vinculades al Clúster i serveixi d’estímul per al conjunt d’empreses que conformen el sistema turístic català.

El nou clúster, impulsat a través de la Direcció General de Turisme i la Direcció General d’Indústria, estarà format per empreses amb models de negoci híbrids entre tecnologia i turisme i agents de l’ecosistema, com universitats i centres tecnològics.

Es preveu que es constitueixi formalment durant l’any 2020. El procés s’inicia amb l’impuls públic, però posteriorment és liderarà des del sector privat.

Un cop fet l’anàlisi estratègic del sector, el següent pas necessari per crear un clúster es implementar un pla d’accions i constituir la primera junta directiva formada per un grup d’empreses que incorporaran un clúster manager.

Necessita una Agència de marketing Digital?