Recomanacions oficials per a la indexació mobile-first (dispositius mòbils primer)

Amb el mètode d’indexació Mobile first, literalment “dispositius mòbils primer”, Google utilitzarà principalment la versió del contingut per a dispositius mòbils per tal de realitzar la indexació i la classificació.

Si no saps qué és la indexació Mobile First, aquí tens un article explicatiu sobre Mobile First Indexing.

Abans, la indexació es realitzava principalment amb la versió per a ordinadors escriptori del contingut d’una pàgina, en la qual s’avaluava la rellevància de la pàgina en relació amb la cerca de l’usuari.
A partir d’ara, com la majoria dels usuaris accedeixen a Google a través de dispositius mòbils, la indexació farà servir principalment la versió per a dispositius mòbils del contingut de les pàgines. No vol dir que Google vagi a crear un índex individual que prioritzi la versió per a dispositius mòbils, de fet afirmen que continuaràn fent servir un de sol.

Mobile first index

Amb la indexació mobile first, el robot de Google rastrejarà principalment les pàgines amb l’agent de telèfon intel·ligent* i les indexarà. En els resultats de la cerca de Google es seguiran mostrant la URL més rellevant per als usuaris (ja sigui una per a dispositius mòbils o ordinadors d’escriptori).

*L’agent de telèfon intel·ligent es refereix al programa de Google que imita el comportament d’un usuari que navega per Internet des d’un mòbil (Googlebot Mobile és el seu nom en el sector), aquest programa recorre les webs que va trobant, les indexa i les avalua per mostrar-les (o no) entre els resultats de cerca.

La transició dels llocs es realitza lentament per mantenir una bona experiència als usuaris i propietaris. Suposadament s’avaluarà la preparació de cada lloc de forma individual per a la indexació “dispositius mòbils primer” segons les recomanacions oficials i només es realitza la transició del lloc una vegada que tot està a punt.

Què canviarà, segons tipus de web que tinguis

Només ordinadors d’escriptori

El lloc només està disponible per a ordinadors d’escriptori i no està optimitzat per a dispositius mòbils.
Sense canvis. La versió per a dispositius mòbils és la mateixa que la d’ordinadors d’escriptori.

Disseny web responsiu

El disseny web responsiu fa que el lloc s’ajusti a la mida de la pantalla.
Sense canvis. La versió per a dispositius mòbils és la mateixa que la d’ordinadors d’escriptori.

AMP canònic

Totes les teves pàgines web estan dissenyades en HTML d’AMP.
Sense canvis. La versió per a dispositius mòbils és la mateixa que la d’ordinadors d’escriptori.

URL independents

A cada URL d’ordinador d’escriptori li correspon una altra URL equivalent que publica contingut optimitzat per a dispositius mòbils. A aquests llocs també se’ls coneix com m-dot.
Per a la indexació, Google prefereix utilitzar l’URL per a dispositius mòbils. Té un seguit de recomanacions que resulten extenses i surten del focus d’aquesta entrada.

Publicacions dinàmiques

El lloc publica diferents tipus de contingut segons el dispositiu de l’usuari. Els usuaris només veuen un URL.
Per a la indexació, Google prefereix usar el contingut optimitzat per a dispositius mòbils. Per tal de preparar-te per a la indexació “dispositius mòbils primer”, cal seguir les recomanacions oficials Google.

AMP i no AMP

El lloc té versions AMP i no AMP d’una pàgina. Els usuaris veuen dos URL diferents.
Per a la indexació, Google prefereix utilitzar les versions optimitzades per a dispositius mòbils de les URL de llocs en que el format no és AMP. Si la versió per a dispositius mòbils que no és AMP fa servir publicacions dinàmiques o URL independents, cal seguir recomanacions específiques.

Recomanacions per a publicacions dinàmiques i URL independents

Si el teu lloc inclou contingut independent per a ordinadors d’escriptori i dispositius mòbils, és a dir que tens publicacions dinàmiques o URL independents (els llocs que fa uns anys estaven relativament d’actualitat, anomenats “m.”) – assegura’t de seguir les recomanacions que apareixen a continuació per tal de preparar-te per a la indexació “dispositius mòbils primer”:

 • El lloc mòbil hauria d’incloure el mateix contingut que la versió per a ordinadors d’escriptori.
  Si el lloc mòbil ofereix menys contingut que la versió per a ordinadors d’escriptori, hauries actualitzar perquè el contingut principal sigui el mateix en les dues versions. Això inclou text, imatges (amb atributs alt) i vídeos en els formats que normalment es poden rastrejar i indexar.
 • Les dades estructurades han d’estar presents en ambdues versions del lloc. Assegura’t que les URL en les dades estructurades de la versió per a dispositius mòbils s’hagin actualitzat a les URL per aquest format. Si fas servir el Marcador de dades per proporcionar dades estructurades, verifica el panell d’aquesta eina amb freqüència per tal de detectar errors d’extracció.
 • Les metadades han d’estar presents en ambdues versions del lloc. Assegura’t que els títols i les metadescripcions siguin les mateixes en les dues versions del lloc.

Recomanacions addicionals per URL independents

Si el teu lloc té URL independents (és a dir tipus subdomini “m.”), tingues en compte les següents recomanacions addicionals:

 • Verifica les dues versions del lloc en Search Console per assegurar-te que tinguis accés a les dades i missatges d’ambdues.
  És possible que el lloc experimenti un desplaçament de dades quan Google canviï la indexació del lloc a “dispositius mòbils primer”.
 • Verifica que els vincles hreflang tinguin URL independents. Si fas servir elements de vincle rel = hreflang per a fins d’internacionalització, les URL de l’enllaç per a dispositius mòbils i ordinadors d’escriptori han de ser independents.
  L’element hreflang de la URL per a dispositius mòbils de dirigir a les URL d’aquesta plataforma igual que el hreflang de la URL per a ordinadors d’escriptori d’adreçar a la URL d’aquesta versió.
 • Assegura’t que els teus servidors tinguin la capacitat necessària per controlar un possible augment en la freqüència de rastreig de la versió per a dispositius mòbils del teu lloc.
 • Verifica que les instruccions en robots.txt funcionin com desitges en les dues versions del lloc. L’arxiu robots.txt permet que els propietaris dels llocs especifiquin quines parts d’un lloc web poden rastrejar i quins no.
  En la majoria dels casos, els llocs han de fer servir les mateixes instruccions per a ambdues versions (dispositius mòbils i ordinadors d’escriptori).
 • Assegura’t de tenir els elements de vincle rel=canonical i rel=alternate correctes en les dues versions.